Landelijk SchakelPunt LSP: Ja of Nee?

May
5

Om uitwisseling van patiënt gegevens tussen verschillende zorgverleners mogelijk te maken, is het Landelijk Schakelpunt opgezet. Als u daar toestemming voor geeft, kan uw arts of apotheker relevante informatie over uw ziektegeschiedenis of medicijngebruik opvragen bij andere zorgverleners als dat in het belang van uw veiligheid is.Dat is bijvoorbeeld het geval wanneer u allergisch ben voor bepaalde medicamenten of wanneer u een aandoening hebt aan uw hart of nieren. De medische informatie die uitgewisseld kan worden bestaat uit de belangrijkste hoofddiagnosen, uw medicijngebruik, allergieën en uw doktersbezoek in de laatste 3 maanden.

De komende maanden zullen wij aan alle patiënten vragen of zij wel of niet gebruik willen maken van deze service. Indien u kiest voor ‘JA’ zal ons computersysteem de bovengenoemde gegevens verstrekken aan andere zorgverleners waarmee u te maken hebt. Indien u kiest voor ‘NEE’ worden er geen gegevens gedeeld. U mag zo vaak u wil van gedachte veranderen. Een eenmaal gegeven ‘JA’ kan heel eenvoudig weer worden veranderd in een ‘NEE’ en andersom.

Voor meer informatie kunt u terecht op www.ikgeeftoestemming.nl

Top