Gynaecoloog

Speciale zorgverlening – Samenwerkingsproject huisartsen Stramproy en gynaecologen Weert

 

Gynaecoloog Drs. Haselager
Drs. Haselager
Gynaecoloog Drs. van Dooren
Drs. van Dooren

Sinds juli 2015 werken de huisartsen van groepspraktijk Stramproy-Ell en de gynaecologen van het St. Jans Gasthuis samen in een project wat gesteund wordt door alle zorgverzekeraars in Nederland. Dit zogenoemde ‘Anderhalve lijns project gynaecologie’ werd aangevraagd door huisarts Nicole Haselager-Wolfs. Zij voert het project uit samen met Ivo van Dooren, gynaecoloog in Weert. Kort gezegd komt het er op neer dat vrouwen met gynaecologische klachten die anders naar de gynaecoloog in het ziekenhuis zouden worden verwezen, terecht kunnen op het gezamenlijke spreekuur van Nicole Haselager en Ivo van Dooren op de huisartsenpraktijk in Stramproy. De patiëntes krijgen na een inwendig onderzoek inclusief een vaginale echografie een advies of behandeling op maat van de gynaecoloog. In de meeste gevallen is de huisarts vervolgens in staat de behandeling en de controles uit te voeren. In een enkel geval krijgt de patiënte het advies toch verder onderzoek of behandeling te laten uitvoeren in het ziekenhuis. Op het gezamenlijke spreekuur kunnen vrouwen terecht met onder andere cyclusklachten, overgangsklachten, menstruatieproblemen, pijnklachten of problemen van een verzakking.

De huisarts en gynaecoloog zijn enthousiast over de samenwerking. Alle betrokkenen bij dit project kunnen er hun voordeel mee doen, de patiënten in de eerste plaats. Zij hoeven in eerste instantie niet naar het ziekenhuis maar krijgen de service van een deskundig, specialistisch advies in de huisartspraktijk. Daarbij valt het project onder huisartsenzorg. Dit betekent dat de kosten van het gynaecologisch advies worden vergoed door de zorgverzekeraar en niet van het eigen risico van de patiënt af gaan.De samenwerking tussen huisartsen en gynaecologen resulteert in verdieping van de kennis van de huisarts over gynaecologische problemen en een nog betere selectie van de patiëntengroep die in het ziekenhuis behandeld dient te worden.
Het project past ook helemaal in het beleid van de overheid en zorgverzekeraar die samenwerking tussen huisartsen en specialisten stimuleren.

Dit betekent: kostenbesparende huisartsenzorg als het kan, duurdere ziekenhuiszorg als het nodig is. Het mooie is dat de financiering van het project gedragen wordt door alle partijen. De zorgverzekeraar heeft een tarief beschikbaar gesteld, maar ook de huisartsengroepspraktijk heeft geïnvesteerd in formatie, echoapparatuur, bekwaamheid in de echografie en in een verbouwing. Daarnaast investeert de gynaecologenmaatschap in mankracht en levert ze een financiële bijdrage. De raad van bestuur van het St. Jans gasthuis staat volledig achter deze ontwikkeling van samenwerking tussen huisartsen en specialisten.


Wat doen wij > Speciale zorgverlening > Samenwerkingsproject huisartsen Stramproy en gynaecologen Weert

Top