Klachtenregeling

Wij stellen het op prijs wanneer u, indien u ontevreden bent over ons, dit met ons bespreekt. Wanneer wij op de hoogte zijn van uw onvrede kunnen wij proberen dit voor u op te lossen.

U kunt het klachtenformulier downloaden via de onderstaande link.

Klachtenformulier

Top