Medewerkers

Doktersassistentes

WAT DOEN DE DOKTERSASSISTENTES?
Onze doktersassistentes verrichten naast secretarieel werk, zoals telefoons aannemen en het beheren van de agenda’s, ook verschillende andere taken. Zij zorgen er bijvoorbeeld voor dat elk kwartaal de visitetassen worden gecontroleerd op de houdbaarheid van medicatie en instrumenten en dat de uitrusting van alle spreekkamers wordt bijgehouden. De doktersassistentes kunnen sommige gezondheidsvragen ook zelf beantwoorden en een inschatting maken hoeveel spoed er geboden is bij een zorgvraag. Verder voeren zij verschillende medische onderzoeken uit, zoals urineonderzoek, bloeddrukmeting, oogboldrukmeting. gehoortesten, het maken van hartfilmpjes en bepalen van bloedsuikerwaarden en ontstekingswaarden. Daarnaast verrichten zij verschillende medische handelingen, waaronder wratten aanstippen, injecties zetten, oren uitspuiten, wonden behandelen en verzwikte enkels intapen.
Dokterassistante
dokter assistente
Medewerker - Marjon
Medewerker - Bianca
Medewerker - Esther
De doktersassistentes
Medewerker - Elly
Medewerker - Manon

Praktijkondersteuners

WAT DOEN DE PRAKTIJKONDERSTEUNERS?
Onze praktijkondersteuners houden spreekuur voor patiënten met suikerziekte, hart en vaatziekten en longpatiënten. Zij voeren controles uit volgens afgesproken protocollen. Daarnaast geven zij voorlichting en advies. Zo kunt u bij hen ook terecht voor begeleiding bij het stoppen met roken. Soms wordt u door hen verwezen naar de diëtiste of de fysiotherapeut. Na overleg met uw huisarts kunnen zij ook wijzigingen in uw medicatie aanbrengen. Als u suikerziekte of hoge bloeddruk heeft, of u bent longpatiënt dan heeft u in ieder geval eenmaal per jaar ook een afspraak bij uw huisarts. Dit wordt soms gecombineerd met het maken van een hartfilmpje, bloedonderzoek of een longfunctietest. Tussendoor kunnen praktijkondersteuners altijd overleggen met uw huisarts. Als u tussen de controleafspraken door ziek wordt, maakt u uiteraard gewoon een afspraak bij uw huisarts. Sinds de praktijkondersteuners de suikerpatiënten controleren en oproepen zijn 98% van de diabeten goed ingesteld op medicatie. Voorheen was dat slechts 50%! U kunt onze praktijkondersteuners bereiken via e-mail, po.stramproy@ezorg.nl. Ook zijn de praktijkondersteuners te bereiken via het praktijknummer 0495-561454.
Praktijkondersteune
Praktijkondersteuner
Medewerker - Caroline

Praktijkondersteuner GGZ

Medewerker

Praktijkmanager

Medewerker - Manager

Financiele administratie

DE FINANCIELE ADMINISTRATIE

Els

Facilitaire dienst

DE FACILITAIRE DIENST

Ineke

Anita

Ankie

Top